Các dự án mới nhất
Cơ khí Thế Dân đã thực hiện

Những mục tiêu
Chúng tôi hướng đến

Cơ khí Thế Dân chọn con đường phát triển vững bền dựa vào các yếu tố:

Cơ khí Thế Dân đã tạo dựng các giá trị để đạt được những mục tiêu lớn:

Tất cả vì khách hàng

Chúng tôi cam kết thỏa mãn cao nhất các yêu cầu của khách hàng, cụ thể: Ưu tiên hàng đầu về chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào Quy trình sản xuất,…

Tinh thần tự chủ là nền tảng của sự sáng tạo và phát triển cá nhân trong công ty. Chúng tôi chú trọng đến sự độc lập và trách nhiệm cá nhân trong công việc hàng ngày.
Chúng tôi khuyến khích mọi thành viên tự đề xuất ý kiến và giải pháp để nâng cao hiệu suất và hiệu quả làm việc của công ty.

Chúng tôi cam kết hành động với tinh thần liêm minh và chính trực trong tất cả các giao dịch và quan hệ công việc. Chúng tôi luôn tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và luật pháp.
Chúng tôi xây dựng niềm tin với khách hàng, đối tác và nhân viên thông qua sự trung thực và minh bạch trong mọi hoạt động.

Chúng tôi luôn khao khát sáng tạo và không ngừng đổi mới để duy trì sự cạnh tranh và phát triển bền vững. Chúng tôi khuyến khích mọi người đề xuất ý tưởng mới và dám thử nghiệm.
Chúng tôi tạo môi trường thúc đẩy sự học hỏi liên tục và chia sẻ kiến thức để nâng cao năng lực và hiệu suất của công ty.

Chúng tôi tin rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên của công ty là chìa khóa để đạt được kết quả xuất sắc. Chúng tôi tạo điều kiện để mọi người làm việc cùng nhau với tinh thần đồng lòng và hỗ trợ nhau.
Chúng tôi xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với các đối tác kinh doanh để cùng nhau phát triển và đạt được thành công bền vững

Tất cả nhân viên của Công ty luôn có tinh thần làm việc tự chủ, làm việc liêm minh, chính trực, không ngừng đổi mới, cải tiến trong công việc và hợp tác chặt chẽ đồng nghiệp, phòng ban, đối tác, địa phương,…

Toàn bộ nhân viên của Công ty được đào tạo và nâng cao trình độ. Từ đó, xây dựng một môi trường làm việc thân thiện mang đậm nét văn hóa doanh nghiệp.

Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty TNHH Cơ khí Thế Dân cam kết “Chính sách chất lượng này được thấu hiểu, duy trì và thực tế ở mọi cấp”.

Tự hào là nhà cung cấp giải pháp cơ khí
với rất nhiều đối tác, khách hàng trong và ngoài nước

Giữ liên lạc với chúng tôi

Hãy gửi yêu cầu về những thiết bị, máy móc bạn dự định thực hiện sắp tới,
chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế và thực hiện theo yêu cầu.